• Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 3: Thời gian địa chất và địa niên biểu

  Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 3: Thời gian địa chất và địa niên biểu

  Bài giảng "Cổ sinh vật học - Chương 3: Thời gian địa chất và địa niên biểu" trình bày các nội dung: Thẩm định thời gian địa chất - Tuổi tương đối và tuổi tuyệt đối; phạm vi địa chất của các nhóm sinh vật; hóa thạch chỉ đạo (index fossil); bảng địa niên biểu và cột địa tầng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p uneti 24/09/2019 6 0

 • Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất: Chương 3 - TS. Nguyễn Huỳnh Thông

  Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất: Chương 3 - TS. Nguyễn Huỳnh Thông

  Bài giảng "Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 3: Kiến trúc phân lớp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính phân lớp & Lớp, các yếu tố của lớp, phân loại các lớp, mối quan hệ giữa các tầng phân lớp, sự thành tạo các tầng phân lớp, điều kiện thành tạo bề dày trầm tích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p uneti 24/09/2019 5 0

 • Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất: Chương 4 - TS. Nguyễn Huỳnh Thông

  Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất: Chương 4 - TS. Nguyễn Huỳnh Thông

  Bài giảng "Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 4: Không chỉnh hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa không chỉnh hợp, phân loại không chỉnh hợp, một số ví dụng về không chỉnh hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p uneti 24/09/2019 5 0

 • Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 4: Phân loại hóa thạch

  Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 4: Phân loại hóa thạch

  Bài giảng "Cổ sinh vật học - Chương 4: Phân loại hóa thạch" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích và ý nghĩa của phân loại hóa thạch, các đơn vị phân loại hóa thạch, phép gọi tên trong cổ sinh vật học, các nhóm sinh vật chính có để lại hóa thạch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p uneti 24/09/2019 6 0

 • Bài giảng Công nghệ chế biến - Bài: So sánh các phương pháp sản xuất chip khoai tây lát

  Bài giảng Công nghệ chế biến - Bài: So sánh các phương pháp sản xuất chip khoai tây lát

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: So sánh các phương pháp sản xuất chip khoai tây lát, tổng quan về chip khoai tây, quy trình công nghệ sản xuất,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   39 p uneti 24/09/2019 6 0

 • Bài giảng Công nghệ chế biến lương thực - Bài: Bún khô

  Bài giảng Công nghệ chế biến lương thực - Bài: Bún khô

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình công nghệ sản xuất bún khô, giới thiệu sản phẩm, nguyên liệu sản xuất bún khô,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   25 p uneti 24/09/2019 7 0

 • Bài giảng Công nghệ chế biến lương thực - Bài: Quy trình công nghệ sản xuất cháo ăn liền

  Bài giảng Công nghệ chế biến lương thực - Bài: Quy trình công nghệ sản xuất cháo ăn liền

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình công nghệ sản xuất cháo ăn liền, tổng quan về nguyên liệu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   27 p uneti 24/09/2019 6 0

 • Bài giảng Công nghệ chế biến lương thực - Bài: Quy trình chế biến masa

  Bài giảng Công nghệ chế biến lương thực - Bài: Quy trình chế biến masa

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình chế biến masa, phân loại ngô, xử lý nhiệt,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   30 p uneti 24/09/2019 6 0

 • Bài giảng Công nghệ chế biến lương thực - Bài: Quy trình sản xuất miến

  Bài giảng Công nghệ chế biến lương thực - Bài: Quy trình sản xuất miến

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình sản xuất miến, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, tổng quan về miến,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   31 p uneti 24/09/2019 7 0

 • Động cơ và cách thức thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận thông qua các thủ thuật kế toán

  Động cơ và cách thức thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận thông qua các thủ thuật kế toán

  Bài viết nhằm mục đích xác định động cơ và các cách thức thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận phổ biến cũng như chỉ ra các điểm cần lưu ý khi xem các thông tin báo cáo tài chính. Thông qua đó, ban quản trị của doanh nghiệp có thể đưa ra các biện pháp cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

   8 p uneti 24/09/2019 10 0

 • Sự cần thiết trong việc xây dựng hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cho kiểm toán ngân sách cấp huyện tại kiểm toán nhà nước

  Sự cần thiết trong việc xây dựng hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cho kiểm toán ngân sách cấp huyện tại kiểm toán nhà nước

  Ngân sách địa phương (NSĐP) là bộ phận quan trọng của ngân sách nhà nước (NSNN) do các nhiệm vụ thu, chi ngân sách và các chính sách, chế độ của Nhà nước hầu hết được tổ chức triển khai thực hiện tại các địa phương. Theo quy định hiện hành của Luật NSNN, NSĐP gồm ngân sách của các cấp chính quyền địa phương (tỉnh, huyện, xã), trong đó...

   8 p uneti 24/09/2019 6 0

 • Góc nhìn kế toán thuế đối với phương pháp kế toán chuyển giá

  Góc nhìn kế toán thuế đối với phương pháp kế toán chuyển giá

  Bài viết này đề cập đến các phương pháp mà kế toán tại các doanh nghiệp thường áp dụng để thực hiện hành vi chuyển giá, trốn thuế; đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm tránh hiện tượng trốn thuế dựa trên nghiệp vụ chuyển giá hiện nay.

   7 p uneti 24/09/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số