• Bài giảng Tiền tệ - Chương 2: Tài chính - Tiền tệ

  Bài giảng Tiền tệ - Chương 2: Tài chính - Tiền tệ

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tài chính tiền tệ, lịch sử ra đời, phát triển của tiền tệ, chức năng của tiền tệ, cung cầu tiền tệ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   62 p uneti 26/05/2019 13 0

 • Bài giảng Tiền tệ - Chương 3: Các định chế tài chính trung gian

  Bài giảng Tiền tệ - Chương 3: Các định chế tài chính trung gian

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các định chế tài chính trung gian, đặc điểm định chế tài chính trung gian, vai trò định chế tài chính trung gian, chu chuyển vốn,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   51 p uneti 26/05/2019 11 0

 • Bài giảng Tiền tệ - Chương 5: Ngân hàng thương mại

  Bài giảng Tiền tệ - Chương 5: Ngân hàng thương mại

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ngân hàng thương mại, bản chất ngân hàng thương mại, chức năng ngân hàng thương mại, quản lý sử dụng vốn gân hàng thương mại,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   28 p uneti 26/05/2019 15 0

 • Mở rộng hoạt động đầu tư của các ngân hàng thương mại Việt Nam trước bối cảnh hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

  Mở rộng hoạt động đầu tư của các ngân hàng thương mại Việt Nam trước bối cảnh hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

  Bài viết trình bày một cách khái quát về AEC và lộ trình chiến lược, thực trạng hoạt động đầu tư vào thị trường các nước ASEAN của các NHTM VN trong thời gian qua, những thuận lợi và khó khăn, đồng thời đề xuất một vài nhóm giải pháp cụ thể nhằm góp phần mở rộng hoạt động đầu tư của các NHTM vào thị trường các nước ASEAN trong bối...

   6 p uneti 26/05/2019 11 0

 • Tác động của hoạt động kinh doanh ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

  Tác động của hoạt động kinh doanh ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

  Bài viết phân tích tác động của hoạt động kinh doanh ngân hàng đối với tăng trưởng kinh tế tại VN. Dữ liệu sử dụng được lấy từ Data bank scope, World Development Indicators và báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại (NHTM) VN giai đoạn từ năm 1999 – 2012. Bài viết sử dụng mô hình hồi quy với dữ liệu bảng không cân bằng (unbalanced panel data).

   9 p uneti 26/05/2019 10 0

 • Các yếu tố tác động đến việc được tuyển dụng của sinh viên ngành Tài chính – Kế toán trường Đại học Lạc Hồng

  Các yếu tố tác động đến việc được tuyển dụng của sinh viên ngành Tài chính – Kế toán trường Đại học Lạc Hồng

  Nghiên cứu đã vận dụng lý thuyết cung – cầu và phát triển nghề nghiệp để xây dựng mô hình nghiên cứu gồm 4 yếu tố tác động đến khả năng có việc làm của sinh viên, đó là yếu tố kiến thức, khả năng đáp ứng, kỹ năng mềm và vốn xã hội.

   6 p uneti 26/05/2019 11 0

 • Tác động của thâm hụt ngân sách đến tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng ở các nước Đông Nam Á

  Tác động của thâm hụt ngân sách đến tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng ở các nước Đông Nam Á

  Nghiên cứu phân tích tác động của thâm hụt ngân sách đến tăng trưởng kinh tế tại một số nước Đông Nam Á bên cạnh các yếu tố về lạm phát, đầu tư nước ngoài và tín dụng nội địa khu vực tư. Để đánh giá hệ số hồi quy của các biến trong mô hình, tác giả sử dụng mô hình hiệu ứng cố định cho dữ liệu bảng trong khoảng thời gian từ...

   5 p uneti 26/05/2019 11 0

 • Mối quan hệ giữa hoạt động kinh doanh ngân hàng và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

  Mối quan hệ giữa hoạt động kinh doanh ngân hàng và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

  Nghiên cứu phân tích mối quan hệ dài hạn giữa tốc độ tăng trưởng tín dụng, tốc độ tăng trưởng cung tiền M2 đại diện cho hoạt động kinh doanh ngân hàng đối với tăng trưởng kinh tế tại VN trong giai đoạn 1992–2012 thông qua mô hình VECM cùng với hàm phản ứng đẩy và phân rã phương sai.

   10 p uneti 26/05/2019 10 0

 • Hiệu quả hoạt động tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

  Hiệu quả hoạt động tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

  Nghiên cứu nhằm phân tích hiệu quả hoạt động tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế dần phục hồi sau khủng hoảng, hội nhập với kinh tế thế giới và ngành ngân hàng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

   14 p uneti 26/05/2019 10 0

 • Tập trung thị trường trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam

  Tập trung thị trường trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam

  Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá cấu trúc thị trường cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng tại VN thông qua đo lường mức độ tập trung. Sử dụng phương pháp đo lường mức độ tập trung từ những dữ liệu thứ cấp, kết quả chỉ ra mặc dù có sự gia tăng quy mô của một số ngân hàng trong hệ thống những cấu trúc thị trường trong...

   5 p uneti 26/05/2019 9 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Nghiên cứu dùng mẫu của 37 ngân hàng thương mại VN (Gồm NHTMCP, NHTMNN, NHLD) với phương pháp nghiên cứu định lượng trong giai đoạn 2006-2011. Qua phân tích thống kê, tương quan và hồi quy dữ liệu bảng không cân xứng với hiệu ứng Fixed Effect, nghiên cứu đã tìm thấy sự tác động của một số yếu tố đến khả năng thanh khoản...

   18 p uneti 26/05/2019 12 0

 • Tác động của tăng trưởng đến suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam

  Tác động của tăng trưởng đến suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam

  Mục đích của nghiên cứu này nhằm xem xét tác động của tăng trưởng đến suất sinh lợi chứng khoán của các NHTMCP được niêm yết trong 8 năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ 2010 - 2017. Nghiên cứu được sử dụng 3 phương pháp ước lượng mô hình hồi quy gộp (POOLS), mô hình hồi quy với các tác động cố định (FEM) và mô hình hồi quy với các...

   6 p uneti 26/05/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số