• Ebook Niên giám thống kê 2014: Phần 1

  Ebook Niên giám thống kê 2014: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách Niên giám thống kê 2014 sẽ giới thiệu đến các bạn những nội dung chính như sau: Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; đầu tư và xây dựng; doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể; nông nghệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội...

   155 p uneti 09/12/2017 7 0

 • Marketing quốc tế và xuất khẩu

  Marketing quốc tế và xuất khẩu

  Giáo trình bao gồm những kiến thức về vấn đề marketing quốc tế và vấn đề xuất khẩu. Nội dung chính như sau; Marketing quốc tế và xuất khẩu; môi trường quốc tế; tuyển chọn thị trường xuất khẩu: định nghĩa và các chiến lược; thông tin cho các quyết định marketing quốc tế; chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu; phương thức xâm nhập...

   325 p uneti 09/12/2017 11 0

 • Ebook 12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được: Phần 1

  Ebook 12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được: Phần 1

  Nội dung phần 1 cuốn sách "12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được gồm có 3 chương: chương I - Nhân viên giỏi là nhờ có sự khích lệ, chương II - Thành công của việc khích lệ bắt đầu từ việc thay đổi tư duy quản lí, chương III - Khích lệ hiệu quả – quy tắc đối với nhân viên mới.

   101 p uneti 09/12/2017 4 0

 • Ebook 12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được: Phần 2

  Ebook 12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được" gồm 3 chương:chương VI - Quy tắc khích lệ đối với nhân viên có kinh nghiệm, chương V - Quy tắc khích lệ đối với nhân viên giàu kinh nghiệm, và chương V -Q uy tắc khích lệ đối với nhân viên cốt cán.

   148 p uneti 09/12/2017 6 0

 • Giáo trình Quản trị học - TS. Trương Quang Dũng

  Giáo trình Quản trị học - TS. Trương Quang Dũng

  Giáo trình Quản trị học của tiến sĩ Trương Quang Dũng được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho sinh viên hệ đại học và cao đẳng những kiến thức căn bản về quản trị một tổ chức, hệ thống các kiến thức cơ bản của quản trị học dưới dạng đơn giản và dễ hiểu để giúp sinh viên nắm được dễ dàng nhất những nội dung chủ yếu của...

   146 p uneti 09/12/2017 11 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại - Lê Trung Thành

  Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại - Lê Trung Thành

  Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại được xây dựng để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh về những vấn đề liên quan tới lĩnh vực kinh doanh của các chế định ngân hàng tài chính. Cuốn sách được trình bày trong 8 chương và tập trung chủ yếu vào những nội dung cơ bản của hoạt...

   175 p uneti 09/12/2017 8 0

 • Giáo trình Ngân hàng thương mại

  Giáo trình Ngân hàng thương mại

  Giáo trình Ngân hàng thương mại trình bày các nội dung chính: tổng quan về ngân hàng thương mại, những vấn đề chung trong cho vay, tín dụng ngắn hạn tài trợ cho kinh doanh, tín dụng trung - dài hạn để tài trợ cho đầu tư, hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng.

   144 p uneti 09/12/2017 11 0

 • Quản trị ngân hàng - T.s Nguyễn Kim Anh

  Quản trị ngân hàng - T.s Nguyễn Kim Anh

  Cuốn sách Quản trị ngân hàng cung cấp các kiến thức về quản trị ngân hàng, nghiệp vụ quản trị ngân hàng. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên, giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng.

   103 p uneti 09/12/2017 6 0

 • Giáo trình Quản trị Ngân hàng

  Giáo trình Quản trị Ngân hàng

  Giáo trình Quản trị Ngân hàng gồm các kiến thức về quản trị ngân hàng, quản trị kết quả tài chính, quản trị tài sản và vốn trong kinh doanh ngân hàng, quản trị tổ chức và nhân lực, quản trị chiến lược kinh doanh. Đây là tài liệu dành cho sinh viên và giảng viên ngành Tài chính - Ngân hàng.

   94 p uneti 09/12/2017 7 0

 • Ebook Chiếc xe Luxes và cây Olive - Thomas L.Friedman

  Ebook Chiếc xe Luxes và cây Olive - Thomas L.Friedman

  Ebook Chiếc xe Luxes và cây Olive là cuốn sách kinh tế đặc sắc về Toàn cầu hoá, nhưng xa hơn, nó còn là những mô tả cặn kẽ với đầy đủ ưu, khuyết điểm, được, mất của một quá trình tất yếu trong quy luật phát triển. Chiếc Lexus Và Cây Ôliu đặt ra vấn đề về phát triển trong thời đại "phẳng" được thể hiện qua những mẩu chuyện minh hoạ...

   356 p uneti 09/12/2017 4 0

 • Ebook Sổ tay Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

  Ebook Sổ tay Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

  Ebook Sổ tay Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đưa ra khuôn khổ các chính sách, nguyên tắc của NHNo & PTNT VN về hoạt động tín dụng; quy định những thủ tục, trình tự cho vay nhằm đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng NHNo & PTNT VN; giúp xác định trách nhiệm và nhiệm vụ của các...

   537 p uneti 09/12/2017 7 0

 • Quản trị Ngân hàng Thương Mại - ThS. Thái Văn Đại

  Quản trị Ngân hàng Thương Mại - ThS. Thái Văn Đại

  Tài liệu "Quản trị Ngân hàng Thương Mại" gồm 8 chương trình bày các vấn đề: Tìm hiểu về báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại, mô hình đo lường lợi nhuận và rủi ro trong hoạt động ngân hàng, phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, quản trị nguồn vốn và thanh toán của ngân hàng thương mại và các nội dung khác. Mời bạn...

   128 p uneti 09/12/2017 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số