• Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - Đặng Minh Quân

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - Đặng Minh Quân

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 7 trang bị cho người học kiến thức cơ bản về "Bảo vệ và An toàn hệ thống". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Mục tiêu của việc bảo vệ, miền bảo vệ, ma trận quyền truy xuất, cài đặt ma trận quyền truy xuất, an toàn hệ thống.

   41 p uneti 24/11/2018 4 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Các mô hình dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Các mô hình dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Các mô hình dữ liệu cung cấp cho người học các kiến thức về mô hình thực thể kết hợp, mô hình dữ liệu quan hệ. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   18 p uneti 24/11/2018 6 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Thiết kế cơ sở dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Thiết kế cơ sở dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Thiết kế cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học các kiến thức về thiết kế cơ sở dữ liệu mức ý niệm, thiết kế cơ sở dữ liệu mức luận lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p uneti 24/11/2018 6 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: SQL nâng cao - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: SQL nâng cao - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: SQL nâng cao trình bày các định nghĩa, các đặc trưng của SQL, toán tử AS, truy vấn lồng, bảng kết trong SQL, các hàm thống kê trong SQL, mệnh đề gom nhóm, câu truy vấn SQL nâng cao,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p uneti 24/11/2018 6 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: SQL căn bản - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: SQL căn bản - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: SQL căn bản bao gồm các kiến thức về phép toán trên một quan hệ, phép toán tập hợp, phép toán trên nhiều quan hệ. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   8 p uneti 24/11/2018 9 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Tổng quan về cơ sở dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Tổng quan về cơ sở dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Tổng quan về cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống hướng tệp tin, hệ thống hướng cơ sở dữ liệu, kiến trúc 3 mức của hệ cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu, người dùng và ngôn ngữ dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p uneti 24/11/2018 6 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc cung cấp cho người học các kiến thức về định nghĩa lược đồ CSDL trong SQL, thành phần của lược đồ CSDL, câu lệnh tạo lược đồ CSDL,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p uneti 24/11/2018 5 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Quản trị cơ sở dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Quản trị cơ sở dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị viên cơ sở dữ liệu, cơ chế xác thực, quản trị người dùng, quản trị quyền và vai trò, quản trị sao lưu và phục hồi.

   10 p uneti 24/11/2018 7 0

 • Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 2 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 2 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Chương 2 của bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm trình bày về các nguồn ô nhiễm từ môi trường trong xí nghiệp thực phẩm. Nội dung trong chương 2 gồm có: Sự ô nhiễm môi trường không khí, sự ô nhiễm môi trường nước, sự ô nhiễm môi trường đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p uneti 24/11/2018 4 0

 • Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 1 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 1 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm chương 1 trình bày các nội dung: Một số khái niệm về vệ sinh an toàn thực phẩm, các tác nhân chính gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, các tác hại của thực phẩm bị ô nhiễm đến con người, Hiện trạng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hậu quả của việc ngộ độc thực phẩm đến kinh tế và xã hội. Mời...

   6 p uneti 24/11/2018 4 0

 • Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 3 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 3 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Chương 3 trình bày về ô nhiễm thực phẩm do tác nhân sinh học. Trong chương này sẽ giới thiệu khái niệm về ô nhiễm thực phẩm do tác nhân sinh học, giới thiệu một số vi sinh vật, một số thực phẩm hay bị nhiễm vi sinh vật, nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p uneti 24/11/2018 7 0

 • Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 4 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 4 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Chương 4 giúp người học hiểu được các khái niệm về ô nhiễm thực phẩm do hóa chất; hiểu được các chất độc có sẵn trong nguyên liệu thực phẩm và các chất độc sinh ra trong quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm; biết được ô nhiễm do các hóa chất gây độc từ bên ngoài (Kim loại nặng, phụ gia, hóa chất bảo vệ thực vật, quá trình chăn...

   21 p uneti 24/11/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số