• Ebook Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Ebook Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Phần 1 ebook gồm 13 câu chuyện nhỏ. "Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán" là một cuốn sách về đầu tư chứng khoán được đón nhận và đánh giá cao trên toàn thế giới. Đây là một câu chuyện không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Những lời khuyên về kinh doanh và phân tích nhạy bén về những hoạt động thái giá cả của thị trường trong...

   170 p uneti 28/06/2018 12 1

 • Ebook Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Ebook Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Nối tiếp phần 1, phần 2 "Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán" là một cuốn cẩm nang kể chuyện có giá trị xuyên thời gian sẽ làm phong phú thêm kinh nghiệm và đời sống đầu tư của những nhà kinh doanh cổ phiếu ngày nay, giống như điều cuốn sách này đã làm được trong nhiều thế hệ qua. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài...

   114 p uneti 28/06/2018 16 1

 • Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng: Phần 1 - NXB Giao thông vận tải

  Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng: Phần 1 - NXB Giao thông vận tải

  Phần 1 ebook "Tiền và hoạt động ngân hàng" của tiến sĩ Lê Vinh Danh do NXB Giao thông vận tải ấn hành gồm các nội dung: Sự ra đời của tiễn tệ, hệ thống tiền tệ, chức năng và vai trò của tiền tệ, lịch sử hình thành hoạt động ngân hàng, hệ thống ngân hàng hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   230 p uneti 28/06/2018 11 1

 • Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng: Phần 2 - NXB Giao thông vận tải

  Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng: Phần 2 - NXB Giao thông vận tải

  Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Tiền và hoạt động ngân hàng" của tiến sĩ Lê Vinh Danh do NXB Giao thông vận tải ấn hành gồm các nội dung: Hệ thống tiền tệ quốc tế, thanh toán quốc tế, chính sách tiền tệ, tác động của chính sách tiền tệ, chính sách tiền tệ và vai trò điều tiết kinh tế của ngân hàng trung ương,... Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   178 p uneti 28/06/2018 9 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 8: Đầu tư dài hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về đầu tư dài hạn, các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư, kế hoạch ngân lưu của dự án, thẩm định các dự án có vòng đời hoạt động không bằng nhau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p uneti 28/06/2018 7 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 12 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 12 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 12: Chính sách phân chia cổ tức" cung cấp cho người học các kiến thức: Ý nghĩa của CS phân chia cổ tức, CS phân chia cổ tức, các vấn đề khác của CS phân chia cổ tức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p uneti 28/06/2018 8 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 7 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 7 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 6: Định giá chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức: Định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu thường, trạng thái cân bằng của giá cổ phiếu trên thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p uneti 28/06/2018 8 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 4: Quản trị vốn lưu động" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung về quản trị VLĐ, mối quan hệ giữa tài trợ vốn ngắn hạn và dài hạn, quản trị vốn ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p uneti 28/06/2018 7 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 5: Tài trợ vốn ngắn hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về tài trợ vốn ngắn hạn, nguồn tài trợ vốn ngắn hạn, chi phí vay nợ ngắn hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p uneti 28/06/2018 8 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 6: Giá trị của tiền tệ theo thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị tương lai và lãi tích hợp, hiện giá của tiền tệ, ứng dụng của hiện giá, lạm phát và giá trị của tiền tệ theo thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p uneti 28/06/2018 7 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 10 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 10 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 10: Chi phí sử dụng vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, tính chi phí vốn thành phần, chi phí vốn biên tế (MCC). Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   23 p uneti 28/06/2018 12 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 11 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 11 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 11: Cơ cấu vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ cấu vốn mục tiêu, RR kinh doanh & RR tài chính, xác định cơ cấu vốn tối ưu, cấp độ đòn cân định phí & đòn cân tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p uneti 28/06/2018 8 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số