• Giáo trình Toán học cao cấp: Tập 1

    Giáo trình Toán học cao cấp: Tập 1

    Giáo trình Toán học cao cấp tập 1 có kết cấu nội dung trình bày gồm 6 chương học: Chương 1 tập hợp và ánh xạ, số thực và số phức; chương 2 hàm số một biến, giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân; chương 3 các định lí về giá trị trung bình và ứng dụng; chương 4 định thức-ma trận-hệ phương trình tuyến tính; chương 5 không gian vectơ;...

     270 p uneti 29/05/2017 4 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số