• Ebook Hóa đại cương - Phần 1

  Ebook Hóa đại cương - Phần 1

  Ebook được biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại vào thực tiễn Việt Nam. Phần 1 của ebook trình bày từ bài 1 đến bài 4 với các nội dung: cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, nhiệt động học và động hóa học.

   220 p uneti 26/05/2018 9 0

 • Ebook Vũ trụ trong một vỏ hạt: Phần 1

  Ebook Vũ trụ trong một vỏ hạt: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Lược sử về thuyết tương đối, hình dáng của thời gian, vũ trụ trong một vỏ hạt,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   109 p uneti 26/05/2018 8 0

 • Ebook Vũ trụ trong một vỏ hạt: Phần 2

  Ebook Vũ trụ trong một vỏ hạt: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Tiên đoán tương lai, bảo vệ quá khứ, đâu là tương lai của chúng ta, có thể là Star Trek hay không, thế giới màng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   108 p uneti 26/05/2018 8 0

 • Ebook 460 bài toán vui luyện trí thông minh: Phần 1 - NXB Từ điển bách khoa

  Ebook 460 bài toán vui luyện trí thông minh: Phần 1 - NXB Từ điển bách khoa

  Phần 1 ebook gồm các nội dung bài toán luyện trí: Bài toán hình khác biệt, chọn số tiếp trong dãy, tính tuổi, tính số động vật, số đồ vật,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   120 p uneti 26/05/2018 7 0

 • Ebook 460 bài toán vui luyện trí thông minh: Phần 2 - NXB Từ điển bách khoa

  Ebook 460 bài toán vui luyện trí thông minh: Phần 2 - NXB Từ điển bách khoa

  Phần 2 ebook gồm nội dung hướng dẫn bài giải toán: Bài toán hình khác biệt, chọn số tiếp trong dãy, tính tuổi, tính số động vật, số đồ vật,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   186 p uneti 26/05/2018 7 0

 • Ebook English grammar workbook for dummies: Part 1

  Ebook English grammar workbook for dummies: Part 1

  Part 1 this book includes these contents: Laying out the concrete slab: grammar basics, mastering mechanics, the pickier points of correct verb and pronoun use. Invite you to consult this book.

   193 p uneti 26/05/2018 6 0

 • Ebook English grammar workbook for dummies: Part 2

  Ebook English grammar workbook for dummies: Part 2

  Part 2 this book includes these contents: All you need to know about descriptions and comparison, writing with style, the part of tens. Invite you to consult this book.

   128 p uneti 26/05/2018 6 0

 • Ebook Streamline English Departures: Part 1

  Ebook Streamline English Departures: Part 1

  Part 1 this book includes these contents: Hello, excuse me, where are you from, what is it, what are they, what's your name, what's your job, i'm cold, a nice flat, everyday conversation, a family reunion,... Invite you to consult this book.

   91 p uneti 26/05/2018 7 0

 • Ebook Streamline English Departures: Part 2

  Ebook Streamline English Departures: Part 2

  Part 2 this book includes these contents: vocabularies. This vocabulary contains all the words in the student's book, and the number of the unit where they first occur. Invite you to consult this book.

   7 p uneti 26/05/2018 6 0

 • Ebook Streamline English Destinations: Part 2

  Ebook Streamline English Destinations: Part 2

  Part 2 this book includes these contents: Miss Britain, describing things, eating out, finding your way around, all the good news, a change for the better, a messages to the stars,... Invite you to consult this book.

   46 p uneti 26/05/2018 5 0

 • Ebook Streamline English Destinations: Part 1

  Ebook Streamline English Destinations: Part 1

  Part 1 this book includes these contents: Arrivals, is everything ready, this is your life, out of work, getting a job, sending a card, marriage guidance council, a trip to Spain, flying to Spain, inside story, noisy neighbours, a bad day at the office, a Saturday afternoon, food for thought,... Invite you to consult this book.

   57 p uneti 26/05/2018 8 0

 • Ebook Streamline English Connections: Part 1

  Ebook Streamline English Connections: Part 1

  Part 1 this book includes these contents: All aboard, telephoning, fizz is fantastic, Olympic report, monday morning, sleep and dreams, at the chemist's, a science fiction story, a phone call, army careers office,... Invite you to consult this book.

   56 p uneti 26/05/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số