• Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 3 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 3 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 3 Giao dịch ngoại hối kỳ hạn với mục tiêu chính là: Hiểu khái niệm của giao dịch ngoại hối kỳ hạn, thực hành tính tỷ giá kỳ hạn mua vào – bán ra của ngân hàng, vận dụng giao dịch ngoại hối kỳ hạn để phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong những trường hợp cụ thể.

   5 p uneti 30/11/2017 5 0

 • Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 1 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 1 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Mục tiêu của chương 1 Những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại hối là Nắm vững các đặc điểm chính của thị trường ngoại hối, liệt kê được các chủ thể tham gia thị trường ngoại hối, hiểu rõ các khái niệm liên quan đến thị trường ngoại hối, trình bày sơ lược các giao dịch ngoại hối cơ bản.

   9 p uneti 30/11/2017 4 0

 • Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 2 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 2 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 2 Giao dịch ngoại hối giao ngay với mục tiêu chính là: Nắm được khái niệm, bản chất của giao dịch ngoại hối giao ngay, phân biệt giao dịch giao ngay bán lẻ và giao dịch giao ngay liên ngân hàng, nắm được các rủi ro trong giao dịch ngoại hối giao ngay,...

   6 p uneti 30/11/2017 4 0

 • Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 5 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 5 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 5 Giao dịch tiền tệ tương lai với mục tiêu chính là Nắm vững khái niệm và đặc điểm của hợp đồng tiền tệ tương lai, làm quen sở giao dịch và cơ chế giao dịch, hiểu cách sử dụng hợp đồng tiền tệ tương lai để phòng ngừa rủi ro tỷ giá,...

   5 p uneti 30/11/2017 6 0

 • Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 7 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 7 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 7 Thị trường ngoại hối Việt Nam do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với nội dung chính là: Quá trình ra đời và phát triển của thị trường ngoại hối Việt Nam, đặc điểm hoạt động của thị trường ngoại hối Việt Nam, định hướng phát triển của thị trường ngoại hối Việt Nam.

   6 p uneti 30/11/2017 7 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 7 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 7 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 7 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu được cấu trúc hệ thống ngân hàng trên thế giới và Việt Nam, hiểu được khái niệm, bản chất, chức năng và vai trò của NHTW, hiểu được khái niệm, mục tiêu, nội dung và các công cụ của chính sách tiền tệ quốc gia,...

   14 p uneti 30/11/2017 4 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5 Lạm phát do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu được khái niệm, biểu hiện của lạm phát, các loại lạm phát, phân tích nguyên nhân dẫn đến lạm phát và các tác động do lạm phát gây ra, hiểu được các biện pháp kiềm chế lạm phát.

   7 p uneti 30/11/2017 1 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3 Tín dụng do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu được sự ra đời và phát triển của tín dụng, hiểu được chức năng và vai trò của tín dụng, nắm được có các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trường, hiểu được tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng và tín dụng nhà...

   11 p uneti 30/11/2017 6 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1 Đại cương về tài chính do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu được sự ra đời và phát triển của tài chính, hiểu được bản chất của tài chính, hiểu được các chức năng cơ bản của tài chính, hiểu được hệ thống tài chính.

   14 p uneti 30/11/2017 2 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2 Tổng quan về tiền tệ do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu được khái niệm, chức năng của tiền tệ, biết được một số chế độ tiền tệ, áp dụng kiến thức về cung cầu tiền tệ để giải quyết các bài tập.

   17 p uneti 30/11/2017 3 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 8 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 8 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 8 Định chế tài chính phi ngân hàng do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu được khái niệm, đặc điểm của các trung gian tài chính, hiểu và phân biệt được ngân hàng trung gian và các định chế tài chính phi ngân hàng.

   5 p uneti 30/11/2017 7 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 6 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 6 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 6 Tài chính công và chính sách tài khóa do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Nắm được thế nào là khu vực công và tài chính công, hiểu được ngân sách nhà nước là gì và các nguồn thu chi NSNN, nắm được các định chế ngoài ngân sách, hiểu được chính sách tài khóa của nhà nước

   8 p uneti 30/11/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số