• Bài giảng Ứng dụng vi sinh vật trong bảo quản thực phẩm

    Bài giảng Ứng dụng vi sinh vật trong bảo quản thực phẩm

    Nội dung bài giảng "Ứng dụng vi sinh vật trong bảo quản thực phẩm" của Hồ Phú Hòa giới thiệu chung về vấn đề ứng dụng vi sinh vật trong bảo quản thực phẩm, một số vi sinh vật ứng dụng trong kiểm soát sinh học và bảo quản thực phẩm, vi khuẩn lactic với bảo quản thực phẩm, một số khó khăn và giải pháp công nghệ trong việc ứng dụng chế...

     33 p uneti 20/04/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số