• Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Melsoft GX Developer V80

  Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Melsoft GX Developer V80

  GX Developer là một phần mềm lập trình khá phổ biến với dòng PLC Mitsubishi, nó cung cấp đầy đủ các công cụ để lập trình một cách thuận tiện, giao diện đơn giản dễ sử dụng. Sau đây là cách cài đặt và các bước để có thể lập trình một chương trình chạy mô phỏng với PLC.

   54 p uneti 31/01/2018 151 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tương - Trần Công Án

  Bài giảng Lập trình hướng đối tương - Trần Công Án

  Mục tiêu của bài giảng là nhằm giúp cho sinh viên hiểu được ý tưởng và các khái niệm cơ bản của phương pháp lập trình hướng đối tượng, giúp cho sinh viên có thể sử dụng thuần thục ngôn ngữ lập trình Java để viết chương trình ứng dụng theo phương pháp lập trình Hướng đối tượng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p uneti 31/01/2018 130 1

 • Thuật toán sắp xếp

  Thuật toán sắp xếp

  Giúp các bạn hiểu được các thuật toán sắp xếp: Selection Sort, Heap Sort, Quick Sort, Merge Sort..Áp dụng các thuật toán sắp xếp để giải quyết các bài toán sắp xếp đơn giản..Áp dụng các thuật toán sắp xếp để giải quyết các bài toán sắp xếp trên danh sách các cấu.trúc theo từng khóa..So sánh, đánh giá thời gian chạy của thuật toán với số lượng...

   9 p uneti 31/01/2018 130 1

 • Tài liệu Kỹ thuật lập trình C

  Tài liệu Kỹ thuật lập trình C

  Đây là tài liệu thực sự hữu ích cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin, hi vọng với tài liệu này các bạn sẽ nâng cao thêm kỹ năng lập trình của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   358 p uneti 31/01/2018 126 3

 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực kiểm toán số 265: Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán

  Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực kiểm toán số 265: Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán

  Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán trong việc trao đổi một cách phù hợp với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ mà kiểm toán viên đã phát hiện được khi kiểm toán báo cáo tài chính.

   11 p uneti 31/10/2017 118 1

 • Hướng dẫn thực hành Access

  Hướng dẫn thực hành Access

  Xin giới thiệu đến các bạn tài liệu hướng dẫn thực hành trên Microsoft Access, với những bước làm chi tiết và hình ảnh minh họa cụ thể hi vọng các bạn sẽ cải thiện được kỹ năng thực hành của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p uneti 31/01/2018 116 1

 • Tài liệu hướng dẫn thực hành C với DEV-C++

  Tài liệu hướng dẫn thực hành C với DEV-C++

  Tài liệu hướng dẫn thực hành C với DEV-C++ là tài liệu tham khảo trong học phần Tin học đại cương dành cho khối tự nhiên. Nội dung tài liệu sẽ cung cấp cho bạn đọc các cài đặt DEV-C++ và tạo dự án mới trong DEV-C++. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết tài liệu.

   13 p uneti 31/01/2018 116 1

 • Tài liệu Cấu trúc dữ liệu

  Tài liệu Cấu trúc dữ liệu

  Tài liệu Cấu trúc dữ liệu sau đây được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức tổng quan về cấu trúc dữ liệu và danh sách trong cấu trúc dữ liệu. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   48 p uneti 31/01/2018 114 1

 • Kiến thức Mạng máy tính

  Kiến thức Mạng máy tính

  Tài liệu Mạng máy tính được biên soạn với các nội dung: Giới thiệu về mạng máy tính, giới thiệu về mạng máy tính, tầng chuyển vận, tầng mạng, tầng liên kết dữ liệu, tầng vật lý, bảo trì hệ thống mạng máy tính. Để hiểu rõ hơn về nội dung mạng máy tính mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   94 p uneti 31/01/2018 113 1

 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực kiểm toán số 320: Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán

  Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực kiểm toán số 320: Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán

  Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán trong việc áp dụng khái niệm “mức trọng yếu” trong lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán báo cáo tài chính. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 450 hướng dẫn cách áp dụng mức trọng yếu trong việc đánh giá ảnh hưởng của các sai sót...

   9 p uneti 31/10/2017 112 1

 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực kiểm toán số 260: Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán

  Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực kiểm toán số 260: Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán

  Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán trong việc trao đổi các vấn đề liên quan đến cuộc kiểm toán báo cáo tài chính với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán. Chuẩn mực này áp dụng cho mọi cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, không phụ thuộc vào quy mô hay cơ cấu bộ máy quản trị...

   22 p uneti 31/10/2017 112 1

 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực kiểm toán số 300: Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

  Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực kiểm toán số 300: Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

  Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán trong việc lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính. Chuẩn mực kiểm toán này được áp dụng cho các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính định kỳ.

   12 p uneti 31/10/2017 111 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số