• Bài giảng Chi tiết máy: Chương 4 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 4 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 4 Bộ truyền xích do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức như Các khái niệm chung, cơ sở tính toán bộ truyền xích, tính bộ truyền xích theo độ bền mòn, trình tự tính chọn bộ truyền xích.

   33 p uneti 27/03/2019 31 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 3 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 3 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 3 Bộ truyền đai do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức như Khái niệm chung, phân loại, các bộ phận và thông số chính, cơ sở tính toán bộ truyền đa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p uneti 27/03/2019 33 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 2 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 2 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 2 Chi tiết máy ghép do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức như Khái niệm chung và phân loại, mối ghép đinh tán, ghép bằng hàn, mối ghép ren, ghép bằng then – then hoa, ghép bằng độ dôi.

   27 p uneti 27/03/2019 28 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 1 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 1 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 1 Những vấn đề cơ bản trong thiết kế CTM do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức cho các bạn như Các yêu cầu cơ bản đối với máy và CTM, tải trọng và ứng suất, độ bền mỏi của chi tiết máy, các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của CTM, những vấn đề chung về tính toán và thiết kế CTM.

   38 p uneti 27/03/2019 31 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 5 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 5 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 5 Bộ truyền bánh răng do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức như Khái niệm chung, nguyên lý bao hình tạo răng thân khai, các thông số cơ bản của bánh răng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p uneti 27/03/2019 34 0

 • Bài giảng Telephony: Chapter 4 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

  Bài giảng Telephony: Chapter 4 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

  Bài giảng “Telephony – Chapter 4: Signalling in telephony” trình bày tổng quan về signalling in telephony, nội dung báo hiệu (phân tích cuộc gọi thành công, báo hiệu nghe nhìn, báo hiệu ñđịa chỉ), phương pháp truyền báo hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p uneti 27/03/2019 30 0

 • Bài giảng Telephony: Chapter 3 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

  Bài giảng Telephony: Chapter 3 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

  Bài giảng “Telephony – Chapter 3: Digital switching in exchange” trình bày các khái niệm, chuyển mạch số, chuyển mạch thời gian T, điều khiển trong chuyển mạch T, chuyển mạch T ghi tuần tự - đọc ngẫu nhiên,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p uneti 27/03/2019 32 0

 • Bài giảng Telephony: Chapter 2 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

  Bài giảng Telephony: Chapter 2 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

  Bài giảng “Telephony - Chapter 2: Subscriber access to the telephone network” giới thiệu sơ đồ khối chức năng của điện thoại tương tự, quay số bằng xung thập phân, quay số bằng DTMF, tín hiệu chuông,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p uneti 27/03/2019 28 0

 • Bài giảng Telephony: Chapter 1 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

  Bài giảng Telephony: Chapter 1 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

  Bài giảng “Telephony - Chapter 1: Overview” trình bày lịch sử phát triển công nghệ truyền tin, mạng chuyển mạch điện thoại công cộng PSTN, các thành phần cơ bản của PSTN, các phương pháp tổ chức mạng,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p uneti 27/03/2019 32 0

 • Bài giảng Telephony: Chapter 6 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

  Bài giảng Telephony: Chapter 6 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

  Bài giảng “Telephony – Chapter 6: Digital trunk” cung cấp cho người học các khái niệm digital trunk, kiến trúc TDM, giao tiếp trung kế số, sơ đồ khối chức năng, ví dụ một giao tiếp trung kế số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p uneti 27/03/2019 33 0

 • Bài giảng Telephony: Chapter 5 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

  Bài giảng Telephony: Chapter 5 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

  Bài giảng “Telephony – Chapter 5: System control” trình bày các khái niệm, cấu trúc phần cứng điều khiển, đa xử lý tập trung, đơn xử lý, đa xử lý phân tán, phân theo module,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p uneti 27/03/2019 29 0

 • Bài giảng Tổ chức sản xuất cơ khí: Phần 1 - TS. Nguyễn Trường Phi

  Bài giảng Tổ chức sản xuất cơ khí: Phần 1 - TS. Nguyễn Trường Phi

  Bài giảng Tổ chức sản xuất cơ khí: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các phương pháp tổ chức sản xuất, tổ chức chuẩn bị kỹ thuật, kiểm tra và tổ chức lao động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p uneti 27/03/2019 29 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số