• Hướng dẫn sử dụng phần mềm Astah Professional

  Hướng dẫn sử dụng phần mềm Astah Professional

  Nội dung của tài liệu trình bày về chương trình soạn thảo URL Astah professional, ưu điểm và nhược điểm của chương trình, download và cài đặt Professional phiên bản miễn phí dành cho sinh viên, màn hình làm việc của astah, cách tạo một models/diagram và một vài sơ đồ có thể tạo được bởi Astah.

   9 p uneti 31/01/2018 91 1

 • Tài liệu Hướng dẫn thực hành: Nhập môn lập trình - Nguyễn Hải Minh

  Tài liệu Hướng dẫn thực hành: Nhập môn lập trình - Nguyễn Hải Minh

  Tài liệu "Hướng dẫn thực hành: Nhập môn lập trình - Nguyễn Hải Minh" giới thiệu các lỗi thường gặp khi biên dịch chương trình trên VC ++ 6.0 và một số bài tập áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo

   8 p uneti 31/01/2018 95 1

 • Sơ lược về hệ điều hành phân tán và hệ tự trị cộng tác

  Sơ lược về hệ điều hành phân tán và hệ tự trị cộng tác

  Nội dung của tài liệu "Sơ lược về hệ điều hành phân tán và hệ tự trị cộng tác" trình bày sơ lược về hệ điều hành phân tán, sơ lược về hệ tự trị cộng tác, thuật toán phân tán, câu hỏi và bài tập về hệ điều hành phân tán và hệ tự trị cộng tác.

   7 p uneti 31/01/2018 71 1

 • Tài liệu tập huấn sử dụng QGIS cơ bản

  Tài liệu tập huấn sử dụng QGIS cơ bản

  Nội dung của tài liệu trình bày về các khái niệm cơ bản, giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu GIS, tổng quan về phép chiếu bản đồ, tổng quan về mã nguồn mở và OPENGIS, hướng dẫn sử dụng QUANTUMGIS, cài đặt hệ thống, xây dựng dự án quản lý không gian GIS, trình bày, truy vấn và cập nhật dữ liệu, biên tập và in bản đồ.

   133 p uneti 31/01/2018 99 1

 • Hướng dẫn xây dựng Website cá nhân (mysite)

  Hướng dẫn xây dựng Website cá nhân (mysite)

  Nội dung của tài liệu giới thiệu về Mysite, các chức năng chính của Mysite, hướng dẫn các cách đưa nội dung lên website, hướng dẫn cách publish Mysite, hướng dẫn cách xóa một thư mục đã tạo và hướng dẫn các cách thiết lập bảng thảo luận để người dùng không đăng nhập có thể viết nhận xét.

   26 p uneti 31/01/2018 99 2

 • Kỹ thuật đệ qui

  Kỹ thuật đệ qui

  Nội dung của tài liệu trình bày về kỹ thuật lập trình đệ qui, khái niệm về chương trình đệ qui, các dạng chương trình đệ qui, theo dõi hoạt động của chương trình đệ qui, một số bài toán đệ qui thông dụng và một số ứng dụng khác.

   18 p uneti 31/01/2018 101 2

 • Tài liệu hướng dẫn thực hành C với DEV-C++

  Tài liệu hướng dẫn thực hành C với DEV-C++

  Tài liệu hướng dẫn thực hành C với DEV-C++ là tài liệu tham khảo trong học phần Tin học đại cương dành cho khối tự nhiên. Nội dung tài liệu sẽ cung cấp cho bạn đọc các cài đặt DEV-C++ và tạo dự án mới trong DEV-C++. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết tài liệu.

   13 p uneti 31/01/2018 114 1

 • Hướng dẫn kĩ năng sử dụng MS Excel 2003

  Hướng dẫn kĩ năng sử dụng MS Excel 2003

  Nội dung tài liệu trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kĩ năng sử dụng MS Excel 2003", cụ thể như: giới thiệu phần mềm xử lý bảng tính MS Excel 2003, kỹ năng tạo và hiệu chĩnh dữ liệu trên bảng tính- quản lý bảng tính,...

   111 p uneti 31/01/2018 59 1

 • Bài giảng MasterCAM

  Bài giảng MasterCAM

  Nội dung "Bài giảng MasterCAM" gồm các nội dung chính sau: Cài đặt MasterCAM và các modul ứng dụng; khởi động MasterCAM; tìm hiểu menu màn hình và cách chuyển đổi giữa các menu màn hình; tìm hiểu thể lệ save, file và exit. Mời các bạn tham khảo!

   148 p uneti 02/07/2017 16 1

 • Giáo trình Hướng dẫn sử dụng mạng Interet và Intranet: Phần 2 – Hoàng Lê Minh (chủ biên)

  Giáo trình Hướng dẫn sử dụng mạng Interet và Intranet: Phần 2 – Hoàng Lê Minh (chủ biên)

  Phần 2 của giáo trình "Hướng dẫn sử dụng mạng interet và intranet" nối tiếp nội dung của phần 1 trình bày các nội dung: Tìm kiếm thông tin trên Web, thiết lập và quản trị các Website với MS FrontPage, soạn thảo trang web bằng FrontPage Express. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p uneti 29/05/2017 145 4

 • Giáo trình Hướng dẫn sử dụng mạng Interet và Intranet: Phần 1 – Hoàng Lê Minh (chủ biên)

  Giáo trình Hướng dẫn sử dụng mạng Interet và Intranet: Phần 1 – Hoàng Lê Minh (chủ biên)

  Phần 1 của cuốn giáo trình "Hướng dẫn sử dụng mạng interet và intranet" trình bày các nội dung: Nhập môn mạng Internet/Intranet (các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, làm việc trên mạng Internet), sử dụng các dịch vụ thông tin WWW, Email, FTP. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p uneti 29/05/2017 116 4

 • Ebook Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao - NXB Giáo dục

  Ebook Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao - NXB Giáo dục

  Ebook "Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao" bao gồm các lệnh chu trình, điều kiện, lựa chọn, về phương thức hay "hàm', lớp, thừa kế, nạp chồng hàm và toán tử trùng tên, ủy nhiệm, quản lý sự kiện, đa luồng (multithreading),... Ebook được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu tìm hiểu, học tập của sinh viên các ngành kỹ thuật, kinh tế nói chung và của...

   242 p uneti 29/05/2017 200 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số