• Bài giảng chương 1: Giới thiệu đại cương về thực phẩm

  Bài giảng chương 1: Giới thiệu đại cương về thực phẩm

  Bài giảng chương 1 "Giới thiệu đại cương về thực phẩm" với các nội dung chính như: Khái niệm về thực phẩm, thành phần dinh dưỡng của thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, chất phụ gia thực phẩm, đánh giá cảm quan thực phẩm,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p uneti 26/05/2018 3 0

 • Bài giảng Vi sinh thực phẩm: Chương 7 - Trần Thị Huyền

  Bài giảng Vi sinh thực phẩm: Chương 7 - Trần Thị Huyền

  Bài giảng "Vi sinh thực phẩm - Chương 7: Sinh khối tế bào" cung cấp cho người học các kiến thức: Sản xuất sinh khối vi sinh vật, giống ban đầu cho các quy trình lên men vi sinh vật, sản xuất men bánh mì. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p uneti 26/05/2018 4 0

 • Bài giảng Vi sinh thực phẩm: Chương 8 - Trần Thị Huyền

  Bài giảng Vi sinh thực phẩm: Chương 8 - Trần Thị Huyền

  Bài giảng "Vi sinh thực phẩm - Chương 8: Các sản phẩm lên men" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về các sản phẩm của CN VSV, probiotic (chế phẩm trợ sinh), protein đơn bào (SCP), công nghiệp rượu bia và cồn nhiên liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   75 p uneti 26/05/2018 3 0

 • Bài giảng Vi sinh thực phẩm: Chương 9 - Trần Thị Huyền

  Bài giảng Vi sinh thực phẩm: Chương 9 - Trần Thị Huyền

  Bài giảng "Vi sinh thực phẩm - Chương 9: Sản xuất Enzym" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về enzym, hoạt động của enzym, cấu trúc của enzym, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzym,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p uneti 26/05/2018 3 0

 • Bài giảng Vi sinh thực phẩm: Chương 10 - Trần Thị Huyền

  Bài giảng Vi sinh thực phẩm: Chương 10 - Trần Thị Huyền

  Bài giảng "Vi sinh thực phẩm - Chương 10: Một số loài vi sinh vật gây bệnh thường gặp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tình hình ngộ độc thực phẩm trong cả nước thời gian qua, vi sinh vật gây bệnh thường gặp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p uneti 26/05/2018 5 0

 • Bài giảng Vi sinh thực phẩm: Chương 11 - Trần Thị Huyền

  Bài giảng Vi sinh thực phẩm: Chương 11 - Trần Thị Huyền

  Bài giảng "Vi sinh thực phẩm - Chương 11: Vi sinh vật trong thực phẩm & sự hư hỏng thực phẩm do vi sinh vật" trình bày các nội dung: Tình hình ngộ độc thực phẩm trong cả nước thời gian qua, vi sinh vật trong chế biến và bảo quản thịt, vi sinh vật trong chế biến và bảo quản cá, vi sinh vật trong đường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p uneti 26/05/2018 4 0

 • Bài giảng Vi sinh thực phẩm: Chương 6 - Trần Thị Huyền

  Bài giảng Vi sinh thực phẩm: Chương 6 - Trần Thị Huyền

  Bài giảng "Vi sinh thực phẩm - Chương 6: Một số phương pháp xác định vi sinh vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoá chất và môi trường phân tích vi sinh vật, kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản mẫu, thử nghiệm sinh hoá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p uneti 26/05/2018 4 0

 • Bài giảng Ứng dụng vi sinh vật trong bảo quản thực phẩm

  Bài giảng Ứng dụng vi sinh vật trong bảo quản thực phẩm

  Nội dung bài giảng "Ứng dụng vi sinh vật trong bảo quản thực phẩm" của Hồ Phú Hòa giới thiệu chung về vấn đề ứng dụng vi sinh vật trong bảo quản thực phẩm, một số vi sinh vật ứng dụng trong kiểm soát sinh học và bảo quản thực phẩm, vi khuẩn lactic với bảo quản thực phẩm, một số khó khăn và giải pháp công nghệ trong việc ứng dụng chế...

   33 p uneti 20/04/2018 6 0

 • Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 3(3) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 3(3) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Chương này tập trung trình bày các quá trình lên men yếm khí và ứng dụng của chúng. Các nội dung cụ thể trong chương gồm có: Lên men etylic và quá trình sản xuất rượu, lên men từ nấm men – công nghệ sản xuất bia, sản xuất rượu vang trái cây, lên men lactic và ứng dụng, lên men butyric, lên men pectin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   120 p uneti 20/04/2018 7 0

 • Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 3(1) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 3(1) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Chương này của bài giảng trình bày về công nghệ sản xuất sinh khối tế bào. Trong chương này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Sản xuất nấm men từ rỉ đường, sản xuất và thu nhận tảo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   70 p uneti 20/04/2018 7 0

 • Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 4(3) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 4(3) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Trong chương này sẽ đề cập đến những tranh luận về sự ảnh hưởng của kỹ thuật biến đổi di truyền đã kéo dài nhiều năm và xoay quanh những đóng góp tích cực và tiêu cực của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu thêm các nội dung chi tiết.

   36 p uneti 20/04/2018 4 0

 • Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 4(5) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 4(5) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng này giới thiệu tới người học về prebiotic và synbiotic. Trong chương này trình bày tính chất của prebiotic và prebiotic lý tưởng, ích lợi sức khỏe của synbiotic, các sản phẩm synbiotic có trên thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   16 p uneti 20/04/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số