Ebook 460 bài toán vui luyện trí thông minh: Phần 2 - NXB Từ điển bách khoa

Phần 2 ebook gồm nội dung hướng dẫn bài giải toán: Bài toán hình khác biệt, chọn số tiếp trong dãy, tính tuổi, tính số động vật, số đồ vật,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.