Ebook Chuyển đổi lớn - Ráp lại thế giới, từ Edison tới Google: Phần 2 - Nicholas Carr

Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook sẽ giải đáp những thắc mắc của người đọc về cuộc cách mạng mới liên quan đến máy tính: Điện toán đám mây là gì và nó sẽ định hình lại nền công nghệ máy tính ra sao? Liệu xã hội của chúng ta có thay đổi triệt để? Máy tính tạo ra chúng ta như cách ngày xưa chúng ta đã tạo ra máy tính?... và còn nhiều chủ đề đáng để suy nghĩ từ những nội dung thú vị của cuốn sách này. Để tìm được lời giải đáp từ những nghi vấn trên, mời các bạn cùng tham khảo.