Ebook Danh sĩ kim cổ thế giới: Phần 1 - NXB Thành phố Hồ Chí Minh

Phần 1 cuốn sách gồm 50 câu hỏi. Cuốn sách này tập hợp một trăm vấn đề nan giải, và đề ra các quan điểm “giải thích có lý do” theo tầm mức của những người có uy tín trong từng môn nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, sân khấu trên thế giới… một cách lý thú, vừa trao dồi thêm kiến thức, lại vừa học tập cách suy luận trái ngược. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 tài liệu.