Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức: Phần 1

Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức được biên soạn với mục đích giới thiệu cho sinh viên trong chương trình đào tạo khoa học máy tính ở bậc đại học. Giáo trình được chia thành chín chương và được chia thành 2 phần. Giáo trình phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu về các đối tượng sẽ nghiên cứu, lớp automat đầu tiên, automat hữu hạn trạng thái và lớp ngôn ngữ tương ứng, lớp ngôn ngữ chính qui,... Mời các bạn cùng tham khảo.