Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu (English for export import): Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình "Tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu (English for export import)" cung cấp các bài học sau đây: The organization of shipping, loading and unloading, world shipping problems, export orders,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.