• Ebook Cẩm nang kinh doanh tại Việt Nam

  Ebook Cẩm nang kinh doanh tại Việt Nam

  Ebook Cẩm nang kinh doanh tại Việt Nam là bộ hướng dẫn bao gồm những lưu ý ngắn gọn và luật pháp có hiệu lực từ tháng Một Năm 2017 nhằm giúp các bạn tìm hiểu tường tận hơn việc kinh doanh tại Việt Nam. Qua đó giải đáp một số thắc mắc cốt lõi có thể nảy sinh trong quá trình gia nhập thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p uneti 20/08/2018 33 0

 • Ebook Thói quen thứ 8

  Ebook Thói quen thứ 8

  Mục đích của cuốn sách này cung cấp cho bạn một bản đồ chỉ đường nhằm giúp bạn thoát khỏi những nỗi đau và sự thất vọng, để tìm đến sự mãn nguyện thực sự, đồng thời mở rộng ý nghĩa và sự đóng góp của bạn không chỉ trong công việc, trong tổ chức mà cả trong cuộc sống của bạn.

   361 p uneti 20/08/2018 38 0

 • Ebook Bí mật marketing trong thị trường High-Tech: Phần 1

  Ebook Bí mật marketing trong thị trường High-Tech: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Ảo tưởng về marketing trong thế giới công nghệ, khai sáng marketing công nghệ cao, sự tương đồng của D-Day - Ngày định mệnh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   81 p uneti 28/06/2018 41 1

 • Ebook Bí mật marketing trong thị trường High-Tech: Phần 2

  Ebook Bí mật marketing trong thị trường High-Tech: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Nhắm vào mục tiêu tấn công, tập hợp lực lượng xâm chiếm, hiểu rõ trận chiến, tiến công xâm lược. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   107 p uneti 28/06/2018 43 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 8: Đầu tư dài hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về đầu tư dài hạn, các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư, kế hoạch ngân lưu của dự án, thẩm định các dự án có vòng đời hoạt động không bằng nhau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p uneti 28/06/2018 21 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 12 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 12 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 12: Chính sách phân chia cổ tức" cung cấp cho người học các kiến thức: Ý nghĩa của CS phân chia cổ tức, CS phân chia cổ tức, các vấn đề khác của CS phân chia cổ tức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p uneti 28/06/2018 22 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 7 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 7 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 6: Định giá chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức: Định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu thường, trạng thái cân bằng của giá cổ phiếu trên thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p uneti 28/06/2018 25 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 4: Quản trị vốn lưu động" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung về quản trị VLĐ, mối quan hệ giữa tài trợ vốn ngắn hạn và dài hạn, quản trị vốn ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p uneti 28/06/2018 25 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 5: Tài trợ vốn ngắn hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về tài trợ vốn ngắn hạn, nguồn tài trợ vốn ngắn hạn, chi phí vay nợ ngắn hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p uneti 28/06/2018 21 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 6: Giá trị của tiền tệ theo thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị tương lai và lãi tích hợp, hiện giá của tiền tệ, ứng dụng của hiện giá, lạm phát và giá trị của tiền tệ theo thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p uneti 28/06/2018 29 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 10 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 10 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 10: Chi phí sử dụng vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, tính chi phí vốn thành phần, chi phí vốn biên tế (MCC). Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   23 p uneti 28/06/2018 32 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 11 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 11 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 11: Cơ cấu vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ cấu vốn mục tiêu, RR kinh doanh & RR tài chính, xác định cơ cấu vốn tối ưu, cấp độ đòn cân định phí & đòn cân tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p uneti 28/06/2018 21 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số