• Ebook Thuật bán hàng - Brian Tracy

  Ebook Thuật bán hàng - Brian Tracy

  Ebook Thuật bán hàng của Brian Tracy bao gồm 21 chương trình bày về những thủ thuật để tạo nên những thành công trong nghệ thuật bán hàng. Đây là một cuốn sách hữu ích cho những ai đang tìm kiếm một câu trả lời về bí quyết bán hàng công.

   72 p uneti 27/02/2018 14 0

 • Ebook Nghệ thuật bán hàng bậc cao: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật bán hàng bậc cao: Phần 2

  Nội dung cuốn sách "Nghệ thuật bán hàng bậc cao" được viết theo lối kể chuyện, kết hợp với rất nhiều đoạn hội thoại và những mẫu chuyện vui. Hơn 700 câu hỏi và 250 chiến thuật kinh doanh, chiêu thức cũng như các cách thức kết thúc một thương vụ được gói gọn trong gần 100 câu chuyện, bài phân tích và nhiều câu chuyện khác nhau sẽ đem đến cho...

   182 p uneti 27/02/2018 18 0

 • Ebook Nghệ thuật bán hàng bậc cao: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật bán hàng bậc cao: Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Nghệ thuật bán hàng bậc cao" được viết theo lối kể chuyện, kết hợp với rất nhiều đoạn hội thoại và những mẫu chuyện vui. Hơn 700 câu hỏi và 250 chiến thuật kinh doanh, chiêu thức cũng như các cách thức kết thúc một thương vụ được gói gọn trong gần 100 câu chuyện, bài phân tích và nhiều câu chuyện khác nhau sẽ đem đến cho...

   129 p uneti 27/02/2018 16 0

 • Ebook Giải độc những ngộ nhận trong quản trị: Phần 2

  Ebook Giải độc những ngộ nhận trong quản trị: Phần 2

  "Giải độc những ngộ nhận trong quản trị" là một cuốn sách dành cho những người cảm thấy các nguyên lý truyền thống trong việc hoạch định, dự báo, lập ngân sách, báo cáo, hoạch toán và quản lý rủi ro hiện nay đã trở nên lỗi thời, muốn tìm thấy một phong cách tư duy thích ứng hơn để lèo lái con thuyền kinh doanh hiện nay, giúp bạn gia nhập vào...

   156 p uneti 27/02/2018 15 0

 • Ebook Giải độc những ngộ nhận trong quản trị: Phần 1

  Ebook Giải độc những ngộ nhận trong quản trị: Phần 1

  "Giải độc những ngộ nhận trong quản trị" là một cuốn sách dành cho những người cảm thấy các nguyên lý truyền thống trong việc hoạch định, dự báo, lập ngân sách, báo cáo, hoạch toán và quản lý rủi ro hiện nay đã trở nên lỗi thời, muốn tìm thấy một phong cách tư duy thích ứng hơn để lèo lái con thuyền kinh doanh hiện nay, giúp bạn gia nhập vào...

   158 p uneti 27/02/2018 14 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - TSKH. Phạm Đức Chính

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - TSKH. Phạm Đức Chính

  Nội dung chủ yếu của chương 6 Duy trì nguồn nhân lực nằm trong bài giảng quản trị nguồn nhân lực nhằm trình bày về duy trì nhân viên, cắt giảm lao động, quản trị trong trường hợp từ nhiệm, quản trị trong trường hợp sa thải, đánh giá các trường hợp sa thải và giữ lại, chi phí sa thải.

   14 p uneti 27/02/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - TSKH. Phạm Đức Chính

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - TSKH. Phạm Đức Chính

  Nội dung trình bày trong chương 4 Tuyển dụng nhân sự nằm trong bài giảng quản trị nguồn nhân lực nhằm trình bày về các nguồn ứng viên, các hình thức thu hút ứng viên, nội dung tuyển dụng, phỏng vấn, bố trí, phân công công việc, hiểu rõ ưu nhược điểm của các nguồn ứng viên cho doanh nghiệp, mô tả được nội dung quá trình tuyển dụng.

   14 p uneti 27/02/2018 8 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - TSKH. Phạm Đức Chính

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - TSKH. Phạm Đức Chính

  Mục tiêu của chương 3 Phân tích công việc nằm trong bài giảng quản trị nguồn nhân lực nhằm trình bày về khái niệm và ý nghĩa của phân tích công việc, những thông tin cần thu thập trong phân tích công việc, nội dung, trình tự thực hiện phân tích công việc, các phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc, nội dung chính của bản mô tả và tiêu...

   16 p uneti 27/02/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - TSKH. Phạm Đức Chính

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - TSKH. Phạm Đức Chính

  Mục tiêu chính của chương 5 Đào tạo nhân viên nằm trong bài giảng quản trị nguồn nhân lực nhằm trình bày về lợi ích của đào tạo nhân viên, mục đích đào tạo, phân loại đào tạo nhân viên, hình thức đào tạo nhân viên, các dạng đào tạo nhân viên, những nội dung đào tạo, đánh giá hiệu quả đào tạo, phương pháp đánh giá hiệu quả đào tạo.

   12 p uneti 27/02/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - TSKH. Phạm Đức Chính

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - TSKH. Phạm Đức Chính

  Nội dung chính của chương 1 Khái quát về quản trị nguồn nhân lực nằm trong bài giảng quản trị nguồn nhân lực nhằm trình bày về khái niệm, vai trò, ý nghĩa quản trị nguồn nhân lực, quá trình phát triển của quản trị nguồn nhân lực, chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực, mô hình quản trị nguồn nhân lực, vai trò của phòng quản trị...

   19 p uneti 27/02/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - TSKH. Phạm Đức Chính

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - TSKH. Phạm Đức Chính

  Trong chương 2 Hoạch định nguồn nhân lực nằm trong bài giảng quản trị nguồn nhân lực nhằm trình bày về quá trình hoạch định nguồn nhân lực, phân tích môi trường, xác định mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp, phối hợp chiến lược kinh doanh với quản trị, phân tích hiện trạng quản trị, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, phân tích quan hệ cung...

   13 p uneti 27/02/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - TSKH. Phạm Đức Chính

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - TSKH. Phạm Đức Chính

  Sau khi học xong chương 7 Đánh giá hiệu suất công việc nằm trong bài giảng quản trị nguồn nhân lực sinh viên có kiến thức về hệ thống đánh giá, tiến trình đánh giá, phương pháp đánh giá, nguyên tắc đánh giá, sai lầm trong thực tế khi đánh giá năng suất công việc.

   16 p uneti 27/02/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số