• Ebook Khởi nghiệp với 100$: Phần 1 - NXB Lao động

  Ebook Khởi nghiệp với 100$: Phần 1 - NXB Lao động

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Sự phục hưng, hãy đưa cá cho họ, làm theo đam mê, sự gia tăng của doanh nhân lang thang, số liệu thống kê dân số mới, kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy, lời chào hàng không thể chối từ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   98 p uneti 20/04/2018 24 2

 • Ebook Kinh doanh như một cuộc chơi: Phần 2 - NXB Thế giới

  Ebook Kinh doanh như một cuộc chơi: Phần 2 - NXB Thế giới

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Vươn lên trên tất cả, hãy là một lãnh đạo, tái lập thương hiệu, đào tạo hiệu quả. các mối quan hệ công sở,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   104 p uneti 20/04/2018 20 0

 • Ebook Khởi nghiệp thông minh: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Ebook Khởi nghiệp thông minh: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Phần 1 ebook gồm các chương chính: Những lý do cần tránh khi khởi nghiệp, cần chuẩn bị những gì để khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh với mô hình Smartup, chiến lược để phát triển bền vững: Liên tục cải tiến. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   52 p uneti 20/04/2018 18 0

 • Ebook Khởi nghiệp thông minh: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Ebook Khởi nghiệp thông minh: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Phần 2 ebook gồm các chương chính: Chiến lược “thoát” công ty, người đồng sáng lập, khách hàng đầu tiên, gọi vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   39 p uneti 20/04/2018 15 0

 • Ebook Kinh doanh như một cuộc chơi: Phần 1 - NXB Thế giới

  Ebook Kinh doanh như một cuộc chơi: Phần 1 - NXB Thế giới

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Sức mạnh con người, ở hiền gặp lành, mắt xích yếu nhất, triết lý kinh doanh, tầm quan trọng của việc không đứng đắn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   105 p uneti 20/04/2018 17 0

 • Ebook Khởi nghiệp với 100$: Phần 2 - NXB Lao động

  Ebook Khởi nghiệp với 100$: Phần 2 - NXB Lao động

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Ra mắt, hãy cho tôi thấy tiền, tiến lên, cách nhượng quyền thương mại bản thân, tiến xa, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thất bại,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   109 p uneti 20/04/2018 17 0

 • Ebook Từ tốt đến vĩ đại: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Từ tốt đến vĩ đại: Phần 1 - NXB Trẻ

  Phần 1 ebook gồm các chương: Tốt nhất là kẻ thù của vĩ đại, khả năng lãnh đạo cấp độ 5, con người đi trước - công việc theo sau, đối mặt sự thật phũ phàng, những khám phá bất ngờ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   107 p uneti 20/04/2018 11 0

 • Ebook Mưu lược trong kinh doanh: Phần 1

  Ebook Mưu lược trong kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Man thiên quá hải, vây ngụy cứu triệu, tá đao sát nhân, dĩ dật đãi lao, sãn hỏa đả kiếp, giương đông kích tây, vô trung sinh hữu. ám độ trần thương,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   148 p uneti 20/04/2018 11 0

 • Ebook Lập kế hoạch kinh doanh: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Ebook Lập kế hoạch kinh doanh: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Soạn thảo kế hoạch kinh doanh, các dự báo luồng tiền cơ bản, các mô hình kinh doanh nhỏ, bán lẻ và kinh doanh ăn uống, sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   141 p uneti 20/04/2018 20 0

 • Ebook Lập kế hoạch kinh doanh: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Ebook Lập kế hoạch kinh doanh: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Thị trường, lên kế hoạch vay vốn, lập kế hoạch hay tiến hành kinh doanh như thế nào, duy trì kế hoạch, mô hình kinh doanh nhỏ và chu kỳ kinh doanh, kiểm soát tiến trình. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   72 p uneti 20/04/2018 17 0

 • Ebook Tinh thần doanh nhân khởi nghiệp và sự đổi mới: Phần 1 - NXB Kinh tế quốc dân

  Ebook Tinh thần doanh nhân khởi nghiệp và sự đổi mới: Phần 1 - NXB Kinh tế quốc dân

  Phần 1 ebook gồm nội dung chính: Mở đầu - Nền kinh tế khởi nghiệp, phần I - Nghiệp vụ đổi mới (Khởi nghiệp có hệ thống, ý tưởng độc đáo, nguyên tắc đổi mới,...). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   122 p uneti 20/04/2018 13 0

 • Ebook Mọi điều bạn biết về kinh doanh đều sai: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Ebook Mọi điều bạn biết về kinh doanh đều sai: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Phần 1 ebook gồm các chương chính: Tại sao chúng ta bế tắc và làm thế nào để phá vỡ bế tắc, định giá, cắt giảm chi phí, đo lường, dự thảo ngân sách và lập kế hoạch, những câu châm ngôn hữu ích. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   89 p uneti 20/04/2018 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số