• Ebook Tài chính công (Cuốn I): Phần 2

  Ebook Tài chính công (Cuốn I): Phần 2

  Ebook Tài chính công (Cuốn I) - Phần 2 gồm có những nội dung chính như: Ngân khố quốc gia và ngân hàng trung ương, tiền trong thực tế, nguyên tắc ngân sách thăng bằng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   113 p uneti 29/06/2019 12 0

 • Ebook Tài chính công (Cuốn II): Phần 1

  Ebook Tài chính công (Cuốn II): Phần 1

  Ebook Tài chính công (Cuốn II) - Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Lược sử ngân sách và Luật Tài chính, quy chế pháp lý của ngân sách, chuẩn hóa ngân sách, sự hợp thức về phương diện ngân sách, soạn thảo ngân sách, biểu quyết ngân sách, nguyên tắc nguyên tắc nhất niên. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   183 p uneti 29/06/2019 9 0

 • Ebook Tài chính công (Cuốn II): Phần 2

  Ebook Tài chính công (Cuốn II): Phần 2

  Ebook Tài chính công (Cuốn II) - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Nguyên tắc ngân sách đơn nhất, nguyên tắc ngân sách toàn diện, thi hành ngân sách, kiểm soát và sự thi hành ngân sách,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   133 p uneti 29/06/2019 15 0

 • Bài giảng Tiền tệ - Chương 4: Thị trường tài chính

  Bài giảng Tiền tệ - Chương 4: Thị trường tài chính

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường tiền tệ, thị trường vốn, vai trò của thị trường tài chính, phân loại thị trường tài chính,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   27 p uneti 26/05/2019 27 0

 • Bài giảng Tiền tệ - Chương 2: Tài chính - Tiền tệ

  Bài giảng Tiền tệ - Chương 2: Tài chính - Tiền tệ

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tài chính tiền tệ, lịch sử ra đời, phát triển của tiền tệ, chức năng của tiền tệ, cung cầu tiền tệ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   62 p uneti 26/05/2019 25 0

 • Bài giảng Tiền tệ - Chương 3: Các định chế tài chính trung gian

  Bài giảng Tiền tệ - Chương 3: Các định chế tài chính trung gian

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các định chế tài chính trung gian, đặc điểm định chế tài chính trung gian, vai trò định chế tài chính trung gian, chu chuyển vốn,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   51 p uneti 26/05/2019 25 0

 • Bài giảng Tiền tệ - Chương 5: Ngân hàng thương mại

  Bài giảng Tiền tệ - Chương 5: Ngân hàng thương mại

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ngân hàng thương mại, bản chất ngân hàng thương mại, chức năng ngân hàng thương mại, quản lý sử dụng vốn gân hàng thương mại,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   28 p uneti 26/05/2019 34 0

 • Mở rộng hoạt động đầu tư của các ngân hàng thương mại Việt Nam trước bối cảnh hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

  Mở rộng hoạt động đầu tư của các ngân hàng thương mại Việt Nam trước bối cảnh hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

  Bài viết trình bày một cách khái quát về AEC và lộ trình chiến lược, thực trạng hoạt động đầu tư vào thị trường các nước ASEAN của các NHTM VN trong thời gian qua, những thuận lợi và khó khăn, đồng thời đề xuất một vài nhóm giải pháp cụ thể nhằm góp phần mở rộng hoạt động đầu tư của các NHTM vào thị trường các nước ASEAN trong bối...

   6 p uneti 26/05/2019 25 0

 • Tác động của hoạt động kinh doanh ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

  Tác động của hoạt động kinh doanh ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

  Bài viết phân tích tác động của hoạt động kinh doanh ngân hàng đối với tăng trưởng kinh tế tại VN. Dữ liệu sử dụng được lấy từ Data bank scope, World Development Indicators và báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại (NHTM) VN giai đoạn từ năm 1999 – 2012. Bài viết sử dụng mô hình hồi quy với dữ liệu bảng không cân bằng (unbalanced panel data).

   9 p uneti 26/05/2019 23 0

 • Các yếu tố tác động đến việc được tuyển dụng của sinh viên ngành Tài chính – Kế toán trường Đại học Lạc Hồng

  Các yếu tố tác động đến việc được tuyển dụng của sinh viên ngành Tài chính – Kế toán trường Đại học Lạc Hồng

  Nghiên cứu đã vận dụng lý thuyết cung – cầu và phát triển nghề nghiệp để xây dựng mô hình nghiên cứu gồm 4 yếu tố tác động đến khả năng có việc làm của sinh viên, đó là yếu tố kiến thức, khả năng đáp ứng, kỹ năng mềm và vốn xã hội.

   6 p uneti 26/05/2019 25 0

 • Tác động của thâm hụt ngân sách đến tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng ở các nước Đông Nam Á

  Tác động của thâm hụt ngân sách đến tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng ở các nước Đông Nam Á

  Nghiên cứu phân tích tác động của thâm hụt ngân sách đến tăng trưởng kinh tế tại một số nước Đông Nam Á bên cạnh các yếu tố về lạm phát, đầu tư nước ngoài và tín dụng nội địa khu vực tư. Để đánh giá hệ số hồi quy của các biến trong mô hình, tác giả sử dụng mô hình hiệu ứng cố định cho dữ liệu bảng trong khoảng thời gian từ...

   5 p uneti 26/05/2019 23 0

 • Mối quan hệ giữa hoạt động kinh doanh ngân hàng và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

  Mối quan hệ giữa hoạt động kinh doanh ngân hàng và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

  Nghiên cứu phân tích mối quan hệ dài hạn giữa tốc độ tăng trưởng tín dụng, tốc độ tăng trưởng cung tiền M2 đại diện cho hoạt động kinh doanh ngân hàng đối với tăng trưởng kinh tế tại VN trong giai đoạn 1992–2012 thông qua mô hình VECM cùng với hàm phản ứng đẩy và phân rã phương sai.

   10 p uneti 26/05/2019 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số