• Bài giảng Quy trình chung về thẩm định tín dụng - ThS. Phùng Hữu Hạnh (2012)

  Bài giảng Quy trình chung về thẩm định tín dụng - ThS. Phùng Hữu Hạnh (2012)

  Bài giảng Quy trình chung về thẩm định tín dụng trình bày các khái niệm về tín dụng, tín dụng ngân hàng, phân loại tín dụng ngân hàng, nguyên tắc cho vay, quy trình tín dụng, thẩm định tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p uneti 29/12/2018 12 0

 • Bài giảng Thẩm định tín dụng ngắn hạn - ThS. Phùng Hữu Hạnh (2012)

  Bài giảng Thẩm định tín dụng ngắn hạn - ThS. Phùng Hữu Hạnh (2012)

  Bài giảng Thẩm định tín dụng ngắn hạn cung cấp cho người học các kiến thức: Thẩm định năng lực pháp lý KHDN, đối tượng không được cho vay, thẩm định năng lực quản lý, phương pháp và tài liệu thẩm định, phân tích báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p uneti 29/12/2018 9 0

 • Bài giảng Thẩm định rủi ro - ThS. Phùng Hữu Hạnh (2012)

  Bài giảng Thẩm định rủi ro - ThS. Phùng Hữu Hạnh (2012)

  Bài giảng Thẩm định rủi ro cung cấp cho người học các kiến thức: RủI ro trong hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng, giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá, giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p uneti 29/12/2018 12 0

 • Bài giảng Thẩm định tài sản đảm bảo - ThS. Phùng Hữu Hạnh (2012)

  Bài giảng Thẩm định tài sản đảm bảo - ThS. Phùng Hữu Hạnh (2012)

  Bài giảng Thẩm định tài sản đảm bảo cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại tài sản bảo đảm, thẩm định bất động sản, tính pháp lý, định giá bất động sản, phương pháp chi phí,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p uneti 29/12/2018 9 0

 • Bài giảng Thẩm định tín dụng trung dài hạn - ThS. Phùng Hữu Hạnh (2012)

  Bài giảng Thẩm định tín dụng trung dài hạn - ThS. Phùng Hữu Hạnh (2012)

  Bài giảng Thẩm định tín dụng trung dài hạn cung cấp cho người học các kiến thức: Cho vay đầu tư dự án, mức cho vay đầu tư dự án, kỳ khoản giảm dần, bảng chi tiết trả nợ, phương thức tính lãi trên dư nợ ban đầu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p uneti 29/12/2018 14 0

 • Quản trị rủi ro lãi suất với hiệp ước basel tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Quản trị rủi ro lãi suất với hiệp ước basel tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết Quản trị rủi ro lãi suất với hiệp ước basel tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trình bày sự cần thiết khách quan các NHTM cần hoàn thiện quản trị RRLS theo Hiệp ước Basel; Cơ sở khoa học để quản trị RRLS cho NHTM Việt Nam theo Hiệp ước Basel trong điều kiện hiện nay; Diễn biến lãi suất ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh ngân...

   8 p uneti 29/12/2018 9 0

 • Tài chính doanh nghiệp dệt may Việt Nam dưới tác động của chính sách lãi suất

  Tài chính doanh nghiệp dệt may Việt Nam dưới tác động của chính sách lãi suất

  Bài viết Tài chính doanh nghiệp dệt may Việt Nam dưới tác động của chính sách lãi suất trình bày 3 nội dung một số vấn đề lý luận về tác động của chính sách lãi suất đến tài chính doanh nghiệp, tác động của chính sách lãi vay đến tài chính doanh nghiệp Dệt May ở Việt Nam, giải pháp đối với chính sách lãi vay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p uneti 29/12/2018 9 0

 • Mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  Mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  Bài viết này nghiên cứu mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam bằng mô hình Véc tơ tự hồi qui (VAR). Kết quả nghiên cứu cho thấy thâm hụt ngân sách không có sự liên hệ rõ ràng với tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên tổng đầu tư có quan hệ nhân quả với thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế.

   12 p uneti 29/12/2018 13 0

 • Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội Việt Nam

  Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội Việt Nam

  Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam (gọi tắt là MB) được thành lập năm 1994. Sau gần 20 năm hoạt động, MB đã mở rộng mạng lưới với tổng tài sản lên tới hơn 180.000 tỷ đồng và đang khẳng định vai trò của một trung gian tài chính vững mạnh. Cũng như các ngân hàng thương mại khác trong giai đoạn hiện nay, hoạt động tín dụng của MB đang phải đối...

   6 p uneti 29/12/2018 8 0

 • Chọn mô hình tốt nhất trong thống kê Bayes mờ và ứng dụng trong phân tích tài chính

  Chọn mô hình tốt nhất trong thống kê Bayes mờ và ứng dụng trong phân tích tài chính

  Trong phân tích tài chính, thông thường người ta chỉ sử dụng giá đóng cửa và lựa chọn phân phối của mô hình là phân phối chuẩn. Tuy nhiên, chứng khoán biến động được ghi nhận thông qua bộ bốn giá trị đó là các giá trị giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Do đó, chúng tôi sử dụng thêm giá cao nhất và giá thấp nhất...

   12 p uneti 29/12/2018 10 0

 • Kiều hối và tỷ giá hối đoái: Nghiên cứu thực nghiệm tại các thị trường mới nổi

  Kiều hối và tỷ giá hối đoái: Nghiên cứu thực nghiệm tại các thị trường mới nổi

  Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu tại 21 quốc gia có được xếp vào nhóm nước là thị trường mới nổi trong giai đoạn 2001 – 2013 để xem xét tác động của kiều hối đến tỷ giá hối đoái của các quốc gia này. Thông qua mô hình ước lượng cho dữ liệu bảng, chúng tôi phát hiện rằng kiều hối làm tăng giá trị đồng nội tệ, kết quả này không thay...

   13 p uneti 29/12/2018 11 0

 • Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập tài chính quốc tế

  Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập tài chính quốc tế

  Bài viết nghiên cứu về các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong thời kỳ hội nhập 2005 - 2011 theo phương pháp SFA (Stochatic Frontier Panel Data).

   14 p uneti 29/12/2018 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số